18 Καρτ Ποστάλ με θέμα την Ιτέα (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Itea (Grece). La route des camps allies. – Au loin les monts Parnasse.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1918
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Levy Fils & Cie (marque LL) Παρίσι
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.230

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Itéa (Grèce). Le débarcadère, la rue principale, le quai.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1919
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Lévy Fils & Cie (marque LL) Παρίσι
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.229

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Αλεξάκης, Γ.Ν. Πειραιάς
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1917
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.225

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Λιμήν Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1919
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.233

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Εκκλησία Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1925
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.235

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Itéa (Grèce). La rue principale, l’ école et l’ église.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Lévy Fils & Cie (marque LL) Παρίσι
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.232

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Souvenir d’ Orient 1914-1918. Itea (Grèce) – Noce Grecque en ballade.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1918
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Aurran, H. Μασσαλία
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.239

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. &
Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.227

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Campagne d’ Orient 1914-1918. “Itea”. La ville, le Port et le Golfe de
Corinthe, pris du Camp des Permissionnaires.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Grimaud, H. Fils et Cie Γαλλία, Marseille 54, rue Mazenod
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.238

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Souvenir d’ Orient 1914-1918. Itea (Grèce) – Vue des Quais.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.240

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις Ιτέας.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.237

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις και Λιμήν Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.234

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Προκυμαία Ιτέας.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.236

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Οδός προς την παραλίαν Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δανίσκας, Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.231

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Environs d’ Itea (Grèce).
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Αλεξάκης, Γ.Ν. Πειραιάς
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.226

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Itéa (Grèce). La rue principale. – Hôtel des officiers alliés.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Daniska, A. Edition photographique Ιτέα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Lévy Fils & Cie (marque LL) Παρίσι
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.228

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑ: Άποψις Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Αλεξάκης, Γ.Ν. Πειραιάς
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1917
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.224

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ιτέα.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: P & C (Πάλλης & Κοτζιάς) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPSPAL.297