Το Γαλαξείδι του 1821 (Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου)

Το Γαλαξείδι του 1821

Πηγή: Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Οι Γαλαξειδιώτες στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας (1821 -1829) πολέμησαν σε στεριά και θάλασσα και έδωσαν τα πάντα: σπίτια, καράβια, περιουσίες, τη ζωή τους. Μυημένοι από νωρίς στη Φιλική Εταιρεία, έτρεξαν από τους πρώτους της Στερεάς Ελλάδας, στις 27 Μαρτίου 1821 να υψώσουν τη σημαία της Ελευθερίας. Διέθεσαν αξιόλογη στρατιωτική δύναμη αλλά κυρίως με τα εξοπλισμένα καράβια τους εξασφάλιζαν την ελεύθερη κίνηση των Ελληνικών πλοίων στον Κορινθιακό κόλπο. Γι’ αυτό οι Τούρκοι κατέστρεψαν το Γαλαξείδι τρεις φορές: σκληρότερα στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, το Μάιο του 1825 με τον Κιουταχή και το Νοέμβριο του 1925, οπότε οι Γαλαξειδιώτες αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στα παραλία της Κορινθίας και αλλού.

Ο οπλισμός του Αγώνα

Στο Μουσείο εκτίθεται φορητός οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους Γαλαξειδιώτες στον αγώνα της Ανεξαρτησίας και προήλθε από προγονική κληρονομιά, λάφυρα τουρκικά και δωρεές των φιλελλήνων.