Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 5 και 6 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

5 και 6 Οκτωβρίου 2016, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431