Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 10 – 13 Φεβρουαρίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 10 – Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311