Ανοιχτή δειγματοληψία Κορωνοϊού (rapid test), 8 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 – 12.00, Πλατεία Ευπαλίου

Ανοιχτή δειγματοληψία Κορωνοϊού (rapid test)

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 – 12.00
Πλατεία Ευπαλίου