Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 4 Οκτωβρίου 2016, 18.00 – 21.00, Αίθουσα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

4 Οκτωβρίου 2016, Τετάρτη, 18.00 – 21.00
Αίθουσα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άμφισσας

1984