Χρειαζόμαστε πρόγραμμα για Ορεινές Περιοχές (της Αφροδίτης Παπαθανάση)

Χρειαζόμαστε πρόγραμμα για Ορεινές Περιοχές

της Αφροδίτης Παπαθανάση
οικονομολόγος – τ. βουλεύτρια ΠΑΣΟΚ Φωκίδας

Όσοι το πιστεύουν, ας στηρίξουν τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού προγράμματος για τις ορεινές περιοχές στη Στερεά, με μέτρα για:

1. Την προστασία των πηγών,
2. Σχέδια διαχείρισης για βοσκοτόπια,
3. Στήριξη της κτηνοτροφίας,
4. Στήριξη δραστηριότητας μικρών επιχειρήσεων σε ορεινές περιοχές,
5. Προστασία των νυν παραδοσιακών οικισμών και πολιτικές που θα επιτρέψουν τον χαρακτηρισμό πλέον οικισμών σε παραδοσιακούς,
6. Ειδική χρηματοδότηση από Υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για την ανάδειξη της ταυτότητας κάθε περιοχής, την προστασία των μνημείων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
7. Δίκτυο μονοπατιών και πεδίων αναρρίχησης,
8. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα χιονοδρομικά της Περιφέρειας,
9. Δάση, οικοσυστήματα και αλπικά, μεγάλης περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, να πάρουν ειδικά μέτρα προστασίας, από αυτοματοποιημενα σύστηματα πρόληψης πυρκαγιών κ καταστροφών σε χαρακτηρισμούς συστημάτων σε εθνικά πάρκα,
10. Τηλεϊατρική,
11. Ειδικές πολιτικές και μέτρα για συστήματα εξοικονόμησης στα ορεινά.

Όσοι θέλουν και το πιστεύουν, μπορούν να μιλήσουν για όλα αυτά, οι υπεύθυνοι να δημιουργήσουν πολιτικές.

Όσοι βλέπουν όλα τα παραπάνω ως αστείο, ας πουν ότι «τίποτε δεν μπορεί ή πρέπει να γίνει για το σύστημα ορεινών όγκων και χωριών», και

Όσοι τους βολεύει το τίποτα, ξέρουμε, ότι θα προσπεράσουν κάθε πρόταση, ιδέα και απλά θα γυρίσουν την πλάτη.

Δεν θα σταματήσουμε όμως να θέτουμε το ζήτημα. Θέλουμε και άλλους, όλο και περισσότερες φωνές για αυτό, την προστασία των κοινωνιών, των ανθρώπων των οικοσυστημάτων, της πολιτισμικής παράδοσης στα ορεινά.