«Συνάντηση του Βουλευτή Φωκίδας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης»

Αθήνα, 29.1.2021

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Συνάντηση του Βουλευτή Φωκίδας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης

O Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, συναντήθηκε χθες με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννη Τσακίρη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση της αξιολόγησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ του Διαγώνιου Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», του περιμετρικού αγωγού της λίμνης του Μόρνου, καθώς και των έργων που αφορούν το λιμάνι της Ιτέας.

Αναφορικά με το πρώτο έργο, σε χρονικό ορίζοντα δύο περίπου μηνών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ ή από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Ο δε αγωγός της λίμνης Μόρνου αντιμετωπίζεται ως περιβαλλοντικό έργο κι ως τέτοιο θα προωθηθεί αντιστοίχως για χρηματοδότηση και υλοποίηση.

Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα
Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ.
Βουλευτή Φωκίδας