Κίνημα Αλλαγής – Νομαρχιακή Επιτροπή Φωκίδας: «Τηλεργασία χωρίς εκμετάλλευση»

29 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου

Τηλεργασία χωρίς εκμετάλλευση

Το Κίνημα Αλλαγής είναι το πρώτο κόμμα που αναδεικνύει το φαινόμενο της τηλεργασίας και προτείνει θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την ρύθμισή του, ώστε να μην οδηγήσει σε κοινωνικό αυτοματισμό, αθέμιτο ανταγωνισμό και εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του νεοσύστατου Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία (ΙΝΣΟΣΙΑΛ), η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής, με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και κοινωνικό διάλογο, που θα επιταχύνει την ανάπτυξη, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαζόμενους ασφαλείς, ικανούς να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα.

Πρώτο μέλημα για μας είναι μια βαθιά αλλαγή στα συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο τον «Ψηφιακό Διαφωτισμό».

Δεύτερο: να εξασφαλίζεται η συναίνεση του εργαζομένου, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και όχι να εξαναγκάζεται αυτός σε αλλαγή της μορφής εργασίας του.

Τρίτον: να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Τέταρτον: ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα μέσα και να καλύπτει το κόστος της επικοινωνίας. Όχι να επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

Πέμπτον: να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του εργαζόμενου που μπορεί να δημιουργήσει η «Απουσία» του από το γραφείο.

Έκτο: Να δημιουργηθεί ένα «Παρατηρητήριο τηλεργασίας» ως προέκταση της Επιθεώρησης Εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων.

Έβδομο: Να προβλέπεται και φυσική παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση μια ή δύο φορές την εβδομάδα, καθώς ο εγκλεισμός και η απομόνωση μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κοινωνικοποίησης στους εργαζόμενους, ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα.

Νομαρχιακή Επιτροπή Φωκίδας