Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 27 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδος» (Αρ. μελέτης 1/2021), προϋπολογισμού 245.055,00 € και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών έργων, για έργα προϋπολογισμού μέχρι 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι Συνοπτικοί Διαγωνισμοί.

ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας».

ΘΕΜΑ 5ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου».

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός προαυλίου χώρου σχολικού συγκροτήματος Λιδωρικίου».