ΑΝ.Α.ΦΟΡΑ: «Για την διαδικτυακή «Συνέλευση» της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας»

25-1-2021

Προς:

Εκπαιδευτικούς, μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας

Θέμα: Για την διαδικτυακή «Συνέλευση» της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρόμαστε που επιτέλους η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Φωκίδας υιοθέτησε την πρόταση της ΑΝ.Α.ΦΟΡΑΣ για ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συναδέλφους.

Τονίζουμε όμως ότι άλλο πράγμα η ηλεκτρονική ενημέρωση και άλλο η τάχα Γενική Συνέλευση. Για να γίνει Γ.Σ απαιτούνται πολλά προαπαιτούμενα οργάνωσης και εξασφάλισης της νόμιμης συμμετοχής των μελών της Ε.Λ.Μ.Ε.

 Η συγκεκριμένη διοργάνωση στερείται τελείως ασφάλειας-πιστοποίησης των συμμετεχόντων και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με πλήθος ανακοινώσεων των ίδιων των μελών του Δ.Σ.!

 Θέτουμε θέμα ακυρότητας της διαδικτυακής συνάντησης ως Γενική Συνέλευση, διότι εκτός των άλλων θα αναγκάσει αύριο το ίδιο Δ.Σ. να συγκαλέσει ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία για κάποια απεργία –κινητοποίηση και τότε βέβαια δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για άρνηση.

Με εκτίμηση

Τα μέλη της ΑΝ.Α.ΦΟΡΑΣ