Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021», 26 Ιανουαρίου 2021, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021»

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, 18.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις την εισήγηση >

Θέμα:

«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021».
(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,
εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).