Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 26 Ιανουαρίου 2021, 19.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις >

Θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή του Διαγώνιου Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με την αλλαγή χρήσης του παλιού Νοσοκομείου Άμφισσας.

3. Έγκριση ανανέωσης μισθωτηρίου συμβολαίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση «Βρύσης Δελμούζου» Κοινότητας Ελαιώνα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης των ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος Λ. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης των ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης των ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος Ε. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΧΡ. ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος Δ.Δελφών).

9. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Δελφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός,
Αντιδήμαρχος).

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτωνοχημάτων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για  το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2021. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

11. Ορισμός μέλους σε Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

12. Ονοματοδοσία των οδών του Οικισμού Βίνιανης της Κοινότητας Προσηλίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των Δημοτικών οδών Ηρώων, Άστιγγος και Τρίγκα (πέριξ της πλατείας Ηρώων) στην Κοινότητα Ιτέας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Δεσφίνας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

15. Τροποποίηση της 21/238/5.10.2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:» Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιας απασχόλησης) στο πρόγραμμα «Κ.Δ.Α.Π.–ΜΕ.Α.» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2020 – 2021». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

16. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής προσωπικού της ΣΟΧ2/2021 για την λειτουργία του Υποέργου (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών”.(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

17. Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης, για την πρόσληψη προσωπικού της ΣΟΧ2/2021 με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ( πλήρους απασχόλησης ) για την λειτουργία του Υποέργου (2) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ» της πράξης “ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών”. (Εισηγητής κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).