Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), Τετάρτη 20 – Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 20 – Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311