Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 20 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας»

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος”, απόφαση 01/2021 Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος”, έτους 2021, απόφαση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος .

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση για έγκριση της απόφασης 03/2021 του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την Επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος», με θέμα: «Έγκριση Πίνακα ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2021 «Πίνακες Στοχοθεσίας  Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021», του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης/ακινήτου (εντός οικισμού Κοινότητας Μακρινής), ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στον οικισμό της Κοινότητας Μακρινής, Δ.Ε. Τολοφώνος, επιφάνειας 23,74τ.μ για την εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΓραφείο Εσόδων, περιουσίας και Κληροδοτημάτων προς το Δ.Σ του Δήμου Δωρίδος, για την λήψη απόφασης για την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού».

ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΓραφείο Εσόδων, περιουσίας και Κληροδοτημάτων προς το Δ.Σ του Δήμου Δωρίδος, για την λήψη απόφασης για την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Τοπικής Κοινότητας Υψηλού Χωριού».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Κοντώση» της Κοινότητας Υψηλού Χωριού.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σεργούλας Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαλαμάτων – Μανάγουλης Δ.Ε Ευπαλίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.