Απολογισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών

Άµφισσα, 15/1/2021

Δελτίο Τύπου

Ουσιαστικό έργο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Π. Ταγκαλής: «Καθημερινός αγώνας, 24 ώρες το 24ωρο για την κάλυψη των αναγκών»

Εξασφαλίζοντας την λειτουργία σημαντικών έργων που αφορούν στο σήμερα και το αύριο του τόπου, αλλά και παρεμβαίνοντας άμεσα και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, κατά την παρούσα θητεία έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο. Κατά τον απολογισμό των όσων έχουν γίνει έως σήμερα, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής ανέδειξε το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων την επί 24ώρου βάσεως επαγρύπνηση της υπηρεσίας.

Ο Δήμος Δελφών, έθεσε σε σειρά προτεραιότητας τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, πραγματοποιώντας σειρά παρεμβάσεων, πέραν εκείνων που αναφέρθηκαν στο απολογισμό πεπραγμένων της Δ.Ε.Υ.Α., που εξασφαλίζουν τη λειτουργία σημαντικών υποδομών και στο μέλλον. Μία από τις σημαντικότερες εξ αυτών, αφού θωράκισε τη δοκιμαστική περίοδο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Άμφισσας, ακολούθως εξασφάλισε την ένταξη προς χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του δεύτερου κυττάρου αυτού, έργο το οποίο θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.

Σημαντικές όμως ήταν και οι παρεμβάσεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, με κυριότερες τη στέγαση στο σχολείο της Βίνιανης του νέου Πυροσβεστικού Κλιμακίου και τη μεταστέγαση στο πρώην Γυμνάσιο Πολυδρόσου της αντίστοιχης δομής. Μέσω των ενεργειών αυτών, με την υποστήριξη του Δήμου Δελφών, καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου, ενισχύοντας τόσο την εποπτεία, όσο και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών και τους ορεινούς όγκους που την περιβάλλουν.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας, επίσης, τέθηκαν ξανά σε λειτουργία οχήματα τα οποία πλέον καλύπτουν ανάγκες των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα έγινε:

 1. Επισκευή φορτηγού και προμήθεια αρπάγης
 2. Επισκευή και επαναλειτουργία δυο πλυντηρίων κάδων και προσαρμογή κανονιού πυρόσβεσης
 3. Ανακατασκευή απορριμματοφόρου για καφέ κάδους
 4. Ανακατασκευή και επαναλειτουργία αλατοδιανομέα

Για την καλύτερη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έγινε ακόμη:

 1. Προμήθεια Πράσινων κάδων από το «Φιλόδημος ΙΙ»
 2. Αντικατάσταση των Μπλε κάδων με μηδενικό κόστος για το Δήμο
 3. Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού
 4. Προμήθεια δύο νέων επαγγελματικού τύπου οχημάτων
 5. Προμήθειες διαφόρων μηχανημάτων

Στο Τομέα Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε:

 1. Αποκατάσταση των χώρων εναπόθεσης και συγκεκριμένα στις περιοχές:
 • Χρισσό
 • Βιολογικός Άμφισσας
 • Σφαγεία Πολυδρόσου
 • Κεφαλή
 • Γαλλικοί Μώλοι
 1. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με ιδιώτες και κατάρτιση σχετικής λίστας για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων σε εναρμόνιση με το νόμο 4662/2020 όπου θεσπίζεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
 2. Άμεση αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα και αποστολή σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο για χρηματοδότηση ύψους 330.000 ευρώ

Η Δήμος Δελφών, κατά το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στο μείζον θέμα διαχείρισης των αδέσποτων προχώρησε στις εξής ενέργειες:

 1. Για πρώτη φορά συνάφθηκε σύμβαση για τη περισυλλογή τους
 2. Έχουν υιοθετηθεί συνολικά 76 ζώα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες
 3. Έχει πραγματοποιηθεί σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο για την επιστροφή μέρους των χρημάτων που δαπανήθηκαν
 4. Καθαρισμός και κατασκευή κλωβών στο καταφύγιο Ιτέας
 5. Καθαρισμός και οριοθέτηση χώρου στο καταφύγιο Άμφισσας
 6. Πρόσληψη δυο υπαλλήλων με σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, κατά τον απολογισμό δράσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Άμεσα συνυφασμένη με την καθημερινότητα, αλλά και με τη διαχείριση σημαντικών έργων που επηρεάζουν πολλούς τομείς (πχ Χ.Υ.Τ. Άμφισσας), η εν λόγω Διεύθυνση του Δήμου Δελφών έχει ανταποκριθεί έως σήμερα στην κάλυψη των αναγκών που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η εξασφάλιση της ορθής δοκιμαστικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ. Άμφισσας και η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του, έως τα πιο απλά ζητήματα που όμως κάνουν καλύτερη τη ζωή των δημοτών μας, 24 ώρες το 24ωρο επαγρυπνούμε ώστε να είμαστε παρόντες όπου πρέπει. Στη συγκεκριμένη ενότητα λειτουργίας του Δήμου κάθε μέρα οφείλουμε να αποδεικνύουμε την αποτελεσματικότητά μας. Πρόκειται για αγώνα που δεν έχει τέλος, άρα δεν εφησυχάζουμε ποτέ…».

 Από το Γραφείο Δημάρχου