Απολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών

Άµφισσα, 14/1/2021

Δελτίο Τύπου

Απολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.: Σημαντικά έργα, άμεσες παρεμβάσεις και διαφάνεια

Π. Ταγκαλής: «Σε ένα μόνο χρόνο λειτουργούμε μία πλήρως οργανωμένη Δ.Ε.Υ.Α.»

 Στο πλαίσιο της παρούσας θητείας, ο απολογισμός των έως σήμερα πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, περιλαμβάνει μία σειρά σημαντικών παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο έργων, όσο και στον τρόπο γενικά λειτουργίας της.  

Κατηγοριοποιώντας τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, αναφέρθηκε σε εκείνα που έγιναν, σε εκείνα που είναι στη φάση της υλοποίησης, καθώς και σε όσα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες δρομολόγησής τους. Πιο συγκεκριμένα παρέθεσε τα εξής:

 1. «Έργο Αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών».
 2. «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Ιτέας».
 3. «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης αναρρόφησης Τ.Κ. Κίρρας».
 4. «Αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών αντλιοστασίων δικτύου ύδρευσης Δ. Δελφών – Ά Φάση».
 5. «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών».
 6. «Σχέδιο ασφάλειας νερού ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών»
 7. «Υποδομές Ύδρευσης (1)» με τα εξής υποέργα:
 • Σύνταξη και Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
 • Κατασκευή Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Αγίου Μηνά της Κοινότητας Δεσφίνας και Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Αγίων Πάντων
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υδρομετρητών και Ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας
 1. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων» με τα εξής υποέργα:
 • Σύνταξη και Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
 • Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για την Πράξη με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Δελφών»
 • Αποκατάσταση – Αναβάθμιση της ΕΕΛ Γαλαξιδίου
 • Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων Κοινότητας Γαλαξιδίου
 • Αποκατάσταση – Αναβάθμιση της ΕΕΛ Δελφών
 1. «Υποδομές Ύδρευσης (2)» με τους εξής άξονες:
 • Αντικατάσταση του κλάδου από το Α/Σ Αγ. Γεωργίου έως το Φρεάτιο Διανομής Ιτέας και του κλάδου από το Φρεάτιο Διανομής ως τις Δεξαμενές Ιτέας.
 • Αντικατάσταση του κλάδου από το Φρεάτιο Διανομής έως τις Δεξαμενές του Γαλαξιδίου με μια ενδιάμεση δεξαμενή στην Κοινότητα Τριταίας.
 • Νέα μονάδα φίλτρανσης (ταχυδιυλιστήριο) στην περιοχή της Τ.Κ. Χρισσού, συνολικής δυναμικότητας 300m3/h.
 • Ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένων και νέων «έξυπνων» υδρομετρητών.
 1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων

Διοίκηση και διαφάνεια

Κατά την έως σήμερα λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α., υπό τη διοίκηση της παρούσας θητείας, επιτεύχθηκαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της, οι οποίες αφορούν στη διοικητική της οργάνωση, καθώς και στην οικονομική της διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, επετεύχθη:

 1. Διαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων, με δημοσίευση προσκλήσεων ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερόμενων.
 2. Ενεργοποίηση δυνατότητας διακανονισμού των βεβαιωμένων οφειλών των καταναλωτών σε μόνιμη βάση.
 3. Εντοπισμός παράνομων παροχών, τήρηση του κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης, με συνέπεια την αύξηση εσόδων επιχείρησης.
 4. Οργάνωση των συνεργείων και άμεση αποκατάσταση βλαβών.
 5. Οργάνωση και εκτέλεση προγραμματισμένων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων.
 6. Αναβάθμιση υπηρεσιών στην ποιότητα του νερού, με τακτικούς καθαρισμούς των δεξαμενών, και τοποθέτηση χλωριωτών στο σύνολο των οικισμών.
 7. Αναβάθμιση των υπηρεσιών στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, αποκατάσταση λειτουργίας των Βιολογικών Καθαρισμών Δελφών, Δεσφίνας και Επταλόφου, τακτικοί καθαρισμοί φρεατίων ομβρίων με ειδικό εξοπλισμό και μεταφορά της παραγόμενης ιλύος σε αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης.
 8. Πλήθος νέων και επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης:
 • Μουσουνίτσα, Καστριώτισσα, Μαριολάτα, Αποστολιά, Λιλαία, Πολύδροσο, Δεσφίνα, Γαλαξίδι, Άγιοι Πάντες
 • Αναβάθμιση και λειτουργία γεώτρησης Επταλόφου στην θέση «Πέτρα»
 • Ενεργοποίηση δεύτερης γραμμής υδροδότησης στην Κοινότητα Δελφών από το Κεφαλόβρυσο.
 • Αναβάθμιση δικτύου υδροδότησης στην Άνω Πολύδροσο από την υδρομάστευση με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας από τη γεώτρηση της Αγίας Ελεούσας.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, συμπερασματικά δήλωσε με αφορμή τον απολογισμό πεπραγμένων για τη Δ.Ε.Υ.Α.: «Η σημερινή διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης, σε συνεργασία με το Δήμο Δελφών, έχει καταφέρει να αναμορφώσει πλήρως τη λειτουργία της, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Τόσο σε επίπεδο διαχείρισης, όσο και στο σχεδιασμό, η Δ.Ε.Υ.Α.  είναι σε μόλις ένα χρόνο μία εντελώς διαφορετική δομή για το Δήμο Δελφών, κάτι που αναγνωρίζεται και από τους πολίτες. Σε συνδυασμό με τη διαφανή διαχείριση των οικονομικών της, δεν μπορεί παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από το έως σήμερα παραγόμενο αποτέλεσμα».

 Από το Γραφείο Δημάρχου