Δήμαρχος Δελφών: Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

< Πάτησε εδώ για να δεις την απόφαση >

Άµφισσα, 31/12/2020

«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο Δήμαρχος Δελφών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δελφών, με θητεία από 01/01/2021 έως 31/12/2021.

1. Τον Νικόλαο Λουπάκο, έμμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Τον Γεώργιο Τσατσαρώνη, έμμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας και καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
β. Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

3. Τον Ευθύμιο Γρίβα, έμμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου με καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού.

4. Την Χρυσάφω Σεγκούνη, έμμισθη Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δελφών και καθ΄ ύλην αρμόδια του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

5. Τον Ευστάθιο Μαντζώρο, άμισθο Αντιδήμαρχο Δεσφίνας καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
β. Του συντονισμού των κοινών δράσεων και ενεργειών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και του Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας.

6. Τον Ευάγγελο Κούσουλα, έμμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού και καθ΄ ύλην αρμόδιο του Αυτοτελούς Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

7. Τον Χαρίλαο Αγαπητό, έμμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων και καθ΄ ύλην αρμόδιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

8. Τον Ιωάννη Μανανά, άμισθο Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Γραβιάς και καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου, Επιχειρήσεων και Απασχόλησης.

9. Τον Ανδρέα Ζαχαρόπουλο, έμμισθο Αντιδήμαρχο, καθ΄ ύλην αρμόδιο:
α. Της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
β. Της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και υλοποίησης του
κτηματολογίου του Δήμου Δελφών και
γ. Της εποπτείας, ευθύνης και συντονισμού των Δομών Βοήθειας στο Σπίτι και ΚΕΠ Υγείας.