Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι κορωνοϊού (rapid test), 11 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 12.00, Μαρίνα Ιτέας

Δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι κορωνοϊού (rapid test)

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 12.00
Μαρίνα Ιτέας