Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 5 Ιανουαρίου 2020, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2020, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη Σύμβαση Προμήθειας: «Αναβάθμιση Εσωτερικών και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης Δ. Δελφών – Φάση Α΄» με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 806.017,50 € πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή υποδομών για τον εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών του Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Εξέταση της αρ. πρωτ. 36086/29-12-2020 διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) επί της διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ΤΑΡΤΑΝ) στο Δημοτικό στάδιο Άμφισσας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.