Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 29 Δεκεμβρίου 2020, 18.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, 18.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με την αλλαγή χρήσης του παλιού Νοσοκομείου Άμφισσας.

3. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των Δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων & κινητών του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Επί αιτημάτων μισθωτών σχολικών κυλικείων Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

8. Επί αιτημάτων μισθωτών σχολικών κυλικείων Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

9. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Δημ. Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων.Γερασάκη. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Α. & Μ. Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Λουϊζας . (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).