«Τα Νέα του Σχολείου», δεκαπενθήμερη έκδοση του A’ Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας (1930 – 1931)

«Τα Νέα του Σχολείου»

Εκδότης: A’ Δημοτικό Σχολείο Αμφίσσης
Κυκλοφόρησαν 12 τεύχη την περίοδο 1930 – 1931

από το βιβλίο
Ελληνικός νεανικός τύπος (1915 – 1936)
του Κώστα Τσικνάκη

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Αθήνα 1986

1991

1990