Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 22 Δεκεμβρίου, 18.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, 18.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Προτάσεις της Επιτροπής «Δωρίδα 2021» για ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής «Δωρίδα 2021» – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καραχάλιος Δημήτριος)

3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020). (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Τσώνος Θεόδωρος)

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για την παραλαβή καλής εκτέλεσης μικρών έργων – εργασιών συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι 5.869,40 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

7. Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969), για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)

8. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)

9. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)

10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)