Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 18 Δεκεμβρίου 2020, 18.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, 18.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους και αντίστοιχη αναμόρφωση προυπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων που αφορούν προμήθειες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το 2021. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που αφορούν παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το 2021. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Τροποποίηση (8η) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού).

7. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 3ου τριμήνου 2020. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης «Κληροδότημα Κων. Γερασάκη» Κοινότητας Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση εκποίησης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚZ) και άχρηστων μεταλλικών υλικών (scrap) σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση παραχώρησης του χώρου του παλαιού κοιμητηρίου Κίρρας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

11. Επικαιροποίηση απόφασης για ενοίκιο σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

12. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων για την έρευνα ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δελφών υποβολή στοιχείων για τις δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ενημέρωση του περιουσιολογίου ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Νομ. Σύμβουλος του Δήμου).

13. Τροποποίηση της αριθ. 264/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΑΩ9Θ-Δ3Ω) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Κατανομή πίστωσης της Δ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2020 συνολικού ποσού 73.040,00€. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

15. Επί αιτήματος Α.Ο. Γραβιάς «Οδυσσέας Ανδρούτσος» για παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου – ΓΕ.Λ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

16. Επί αιτήματος Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Φωκίδας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

17. Επί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

18. Έγκριση χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων σε δημότες της Άμφισσας, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση προμήθειας διάφορων μηχανημάτων και οργάνων εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος)