Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 16 – 19 Δεκεμβρίου 2020

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 16 – Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311