Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 15 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Όγδοη (8η) τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Αν. προϊσταμένης του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ. Σπυριδούλας Λαχανά.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

3. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού COVID-19 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

4. Άνοιγμα άτοκου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για το πρόγραμμα INTERREG.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

5. Διαγραφή οφειλής από Δ.Τ.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

6. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 3ου τριμήνου 2020.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 278.225,81 € χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού 322.580,64 € χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ΣΥΝΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης, έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

16. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

17. Εξέταση της από 20-10-2020 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά του 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» – Έγκριση του 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

18. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ-ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ ΣΚΛΗΘΡΟ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

19. Επανέγκριση και παραλαβή της μελέτης, επανέγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και επανέγκριση του τρόπου υλοποίησης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

20. Εισήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ & ΤΟΥ 1ου ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

21 Παράταση ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

22. Παράταση ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

23. Παράταση ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2021 και έγκριση εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

25. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δικτύου για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- «Δίκτυο Δελφών», της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, (Εντεταλμένος) Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών.

26. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

27. Έγκριση 5ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού: «Έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση σύμβασης» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

28. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου.
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος Δήμου Δελφών.

29. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος , Αντιδήμαρχος Δελφών.