Συνεδρίαση διά περιφοράς της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δωρίδος για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021, 17 Δεκεμβρίου 2020,

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δωρίδος

για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, 9.00 – 13.00