Το Τείχος του αρχαίου Χαλείου στο Γαλαξείδι

Το Τείχος του αρχαίου Χαλείου στο Γαλαξείδι


Ήξερες ότι το γραφικό Γαλαξίδι με την πλούσια ναυτική παράδοση έχει οικοδομηθεί στη θέση μίας αρχαίας πόλης, του Χαλείου;

Η συνεχής κατοίκιση της περιοχής του Γαλαξιδίου, αλλά και η χρησιμοποίηση των λιθοπλίνθων για την κατασκευή των σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων, συνέτειναν στην εκτεταμένη καταστροφή των οικοδομημάτων της αρχαίας πόλης και ιδιαίτερα της οχύρωσης, η οποία έως την ίδρυση του Ελληνικού κράτους φαίνεται ότι είχε διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση.

Το τείχος της πόλης, το οποίο ανεγέρθηκε περί το 320 π.Χ. και περιέκλειε τον οικισμό, παρά την καταστροφή και τη φθορά του από τον χρόνο, έχει διατηρηθεί σε σχετικά καλή κατάσταση. Σε δύο σημεία, μάλιστα, έναντι του ναυτικού ομίλου αφενός και στο λιμάνι του Χηρόλακα αφετέρου, είναι ορατό σε τουλάχιστον 45 μ. και 70 μ. μήκος, αντίστοιχα. Διακρίνεται ιδιαίτερα η προσεγμένη κατασκευή του κατά το ισοδομικό σύστημα, δηλαδή με ισοϋψείς στρώσεις λιθοπλίνθων, στις δύο όψεις και εσωτερικό γέμισμα από χώμα και αργούς λίθους, ενώ ορθογώνιοι πύργοι διαστάσεων π. 35-45 τμ., ενίσχυαν κατά διαστήματα την κατασκευή και εξυπηρετούσαν πιθανώς και την έδραση πολεμικών μηχανών. Εκτός των πιο πάνω, η οχύρωση είναι κατά διαστήματα ορατή και σε άλλα σημεία, ώστε υπό προϋποθέσεις να είναι δυνατή και αναγνωρίσιμη η πορεία του ανάμεσα στις νεώτερες οικίες και τις σύγχρονες κατασκευές.

Η νέα δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού…
«Ήξερες ότι;»
Κάθε μέρα μια νέα ανάρτηση στη σελίδα μας στο fb για τα μνημεία της Φωκίδος!
Νάνσυ Ψάλτη