Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 4 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, 12.00 – 15.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων του δήμου Δωρίδος, μηνός Νοεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ 2: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΘΕΜΑ 4: Ορισµός Επιτροπής Διερεύνησης Τιµών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ 5: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, άνευ ανταλλάγματος

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, του Δήμου Δωρίδος

ΘΕΜΑ 7: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021

ΘΕΜΑ 8: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021

ΘΕΜΑ 9: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021

ΘΕΜΑ 10: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2021

ΘΕΜΑ 11: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021

ΘΕΜΑ 12: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό του τέλους Παρεπιδημούντων

ΘΕΜΑ 13: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος, οικονομικού έτους 2020, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος