Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 1 Δεκεμβρίου 2020, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

2. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

3. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για ΧΕΠ Προπληρωμής Ασφαλίστρων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

4. Έγκριση της αριθμ. 30/245/25-11-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών περί έγκρισης και ψήφισης της Τιμολογιακής της Πολιτικής.
Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών.

5. Συμπλήρωση μητρώου για την απευθείας μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Δελφών, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως 31-12-2020.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Ενεργοποίηση Μνημονίων Συνεργασίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.