Οι εργασίες συντήρησης της Ρωμαϊκής Αγοράς των Δελφών

Οι εργασίες συντήρησης της Ρωμαϊκής Αγοράς των Δελφών

 

Ήξερες ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης της Ρωμαϊκής Αγοράς των Δελφών, με στόχο τη διατήρηση των υλικών καταλοίπων και τη επιβράδυνση των διαδικασιών φθοράς τους αλλά και την σαφέστερη παρουσίαση του μνημείου;

Στη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες το 1947 και κατά τα έτη 1979-1980. Η έκθεση αρχιτεκτονικών μελών της πρωτοβυζαντινής περιόδου στην πρόσοψη της βόρειας στοάς, κατά τη δεκαετία του 1970, έδινε την εσφαλμένη εντύπωση στον επισκέπτη ότι στη θέση αυτή είχε οικοδομηθεί ένα χριστιανικό μνημείο κατά την μεσαιωνική περίοδο.

Οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών» κατά το διάστημα 2013-2015, σύμφωνα με σχετική μελέτη, περιλάμβαναν την αποσυμφόρηση του μνημείου από μη συνανήκοντα αρχιτεκτονικά μέλη (συντηρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε άλλο χώρο) και την τακτοποίηση μελών του σε ανοξείδωτους κλωβούς στο εσωτερικό των καταστημάτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερεώσεων στην τοιχοποιία και αισθητικής αποκατάστασης στην κιονοστοιχία και στον αγωγό απορροής των ομβρίων υδάτων. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών, είναι πλέον πιο σαφής στους επισκέπτες η ορατή οικοδομική φάση του μνημείου (4ος αι. μ.Χ.).

Η νέα δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού…
«Ήξερες ότι;»
Κάθε μέρα μια νέα ανάρτηση στη σελίδα μας στο fb για τα μνημεία της Φωκίδος!
Νάνσυ Ψάλτη