Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 20 Νοεμβρίου 2020, 18.30, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, 18.30
με τηλεδιάσκεψη

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Έγκριση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Δωρίδος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ευσταθίου Ανδρέας)