Νέα ανακοίνωση του Δήμου Δωρίδος για τη λειτουργία των υπηρεσιών του, μετά τη γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2634350034
Πληροφορίες: Ανθής Ιωάννης
e-mail: lidoriki@otenet.gr

Λιδωρίκι, 9-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βάσει της νεότερης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Mέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11 -ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ως 30/11 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού που ισχύουν πλέον πανελληνίως με γενικευμένο lockdown, κάνουμε γνωστά τα εξής:

Η λειτουργία των υπηρεσιών μας γίνεται έχοντας το μέγιστο δυνατό ποσοστό των υπαλλήλων μας σε τηλεργασία. Επίσης παρέχεται υποστήριξη στους υπαλλήλους με άδειες ειδικού σκοπού ειδικά στους
ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες ή στους έχοντες ανήλικο τέκνο.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, με προτεραιότητα στα ραντεβού για εξυπηρέτηση δικηγόρων.

Για την υποβοήθηση του κοινού στην ιστοσελίδα του Δήμου είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα και τα email των υπηρεσιών. www.dorida.gr → ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ → ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ.

Σε καθημερινή βάση οι υπάλληλοι και το κοινό που τυχόν θα προσέρχεται στο Δήμο θα υποβάλλεται σε θερμομέτρηση.

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΗΤΟΙ:

  • ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 1,5 ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  • ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΣ
  • ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ- ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ -ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
Ανθής Ιωάννης