Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας

ΑΜΦΙΣΣΑ, 6/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ως ακολούθως, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας, που προήλθε μετά την ανασυγκρότησή του, βάσει της με αριθ. 5/04-11-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεοφάνης Αγγέλου
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Σπυρόπουλος
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Διονύσιος Παπαδόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ: Ευστάθιος Καραγκούνης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστίνα Φωστιέρη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Μάριος Καλλιμάνης
ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Παύλος
ΜΕΛΟΣ: Θωμάς Σκαλτσογιαννης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ