Τοπική Ομάδα Υγείας Άμφισσας (ΤΟΜΥ): Μην απευθύνεστε σε μας και στην Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) Φωκίδας του ΕΟΔΥ για τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού

Δελτίο Τύπου

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες/επιχειρήσεις/υπηρεσίες/φορείς του νομού Φωκίδας ότι το Κέντρο Υγείας Άμφισσας και η Τοπική Ομάδα Υγείας Άμφισσας (ΤΟΜΥ) δεν έχουν οριστεί ως μονάδες υγείας αναφοράς covid-19. Ως εκ τούτου δεν υλοποιούνται τεστ ανίχνευσης covid-19. Επιπλέον, η Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ που εποπτεύεται από την ΤΟΜΥ Άμφισσας δεν υλοποιεί μεμονωμένα τεστ ανίχνευσης covid-19. Υλοποιεί μαζικές προληπτικές δειγματοληψίες μετά από οδηγίες του Κέντρου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΕΟΔΥ και συμμετέχει στην ιχνηλάτηση στενών επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας Φωκίδας και του ΕΟΔΥ μετά από αξιολόγηση κάθε περίπτωσης με συγκεκριμένα υγειονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Το παρόν Δελτίο Τύπου δημοσιεύεται προς ενημέρωση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Δελφών και του Δ. Δωρίδας μετά από πληθώρα ερωτημάτων πολιτών και φορέων στη Μονάδα Υγείας μας σχετικά με την υλοποίηση τεστ ανίχνευσης covid-19. Σε περίπτωση τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας μας ως προς τη διαχείριση της Πανδημίας θα δημοσιευτεί νέο Δελτίο Τύπου.