Δημοτική Ενότητα Γαλαξειδίου: Όχημα για τα ογκώδη απορρίμματα, κάθε εβδομάδα, σε όλες τις κοινότητες