Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 4 Νοεμβρίου 2020, 17.00 – 20.00, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 17.00 – 20.00
Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου