Δωρεάν Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης από τον Δήμο Δωρίδος (Ερατεινή – Ευπάλιο – Κροκύλειο – Λιδωρίκι)

Δωρεάν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ο Δήμος Δωρίδος αναγνωρίζοντας την ωφελιμότητα των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχικής Υγείας (Κε.Συ.Ψ.Υ.) από
την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.

Σκοπός του κέντρου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας και η
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε κατοίκους του Δήμου για την αντιμετώπιση ήπιων
ψυχολογικών δυσκολιών.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν:

✓ Συμβουλευτική ενηλίκων, παιδιών και εφήβων: διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων,
ζητήματα αυτο-εικόνας και προσαρμοστικότητας σε δύσκολες καταστάσεις

✓ Συμβουλευτική γονέων: διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών και συναισθηματικών δυσκολιών
παιδιού και εφήβου, όρια καιλοιπά ζητήματα διαπαιδαγώγησης

✓ Συμβουλευτική ζεύγους / οικογένειας: διαχείριση κρίσεων, ζητήματα επικοινωνίας

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με εχεμύθεια και διακριτικότητα στα Δημοτικά Καταστήματα
του Λιδωρικίου, του Ευπαλίου, της Ερατεινής και του Κροκυλείου, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού
με την ψυχολόγο, κ. Ποντίκη Χρυσάνθη, στο : 6970111452 τις ώρες 9.00 – 14.00.

E-mail: kesypsy.dorida@gmail.com
Facebook: Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχικής Υγείας Δήμου Δωρίδος

Δεν είσαι μόνος…
Μοιράσου αυτό που νιώθεις!