Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 30 Οκτωβρίου 2020, 18.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, 18.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Ενημέρωση για την κατάσταση του Νοσοκομείου Άμφισσας από τον βουλευτή κ. Ιωάννη Μπούγα και τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Χαρίλαο Γεωργίου και προτάσεις ενίσχυσης των δομών υγείας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος και Αικατερίνη Καλυβιώτη, εντ. Δημοτική σύμβουλος).

2. Επί Υπομνήματος–Ψηφίσματος – Διαμαρτυρίας Συλλογικών Φορέων Ν.Φωκίδας, σχετικά με την αριθ. 930/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

3. Τροποποίηση (6η) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού).

4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δελφών, έτους 2021. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Αποδοχή των όρων ένταξης των πράξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην υποδράση 19.2.4.2 : 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΤΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ » προϋπολογισμού ύψους 44.967,64€, 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ» προϋπολογισμού ύψους 123.985,26€, 3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» προϋπολογισμού ύψους 15.284. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος ΔΤΥ).

7. Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην υποδράση 19.2.4.3 «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», ύψους 24.800,00€. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος ΔΤΥ).

8. Λήψη απόφασης για αλλαγή σκοπού του Κληροδοτήματος «Ευσταθίας Ρέλλα συζ. Γεωργίου Τσαλαγκίρα. (Αριθ. απόφασης 66/2020). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

9. ΄Εγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2019-2020, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα». (Αριθ. απόφασης 68/2020). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2019-2020, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Ιωάννη Χ. Αναστασόπουλου». (Αριθ. απόφασης 69/2020). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση χορήγηση χρηματικών βραβείων στους δύο πρωτεύοντες μαθητές των τριών τάξεων Λυκείου Γαλαξιδίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη». (Αριθ. απόφασης 70/2020). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

12. Επί αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ. (Αριθ. απόφασης 71/2020). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση μετονομασίας οδών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με το 1/2019 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό γηπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου Αναγνωστάκου ευρισκόμενο στην εκτός σχεδίου πόλεως Γαλαξιδίου. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

15. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ).

16. Καθιέρωση της επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στη Ρούμελη (24 Μαρτίου 1821), στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος, ως δημόσιας τοπικής εορτής. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

17. Αποδοχή συνδιοργάνωσης έκδοσης με τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

18. Αύξηση ωρών εργασίας Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης (ΙΔΟΧ) Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).).

19. Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002169. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).