28 Οκτωβρίου 1940 – Κάρτα της Πέγκυς Αραβαντινού (επιστημονική συνεργάτιδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

28 Οκτωβρίου 1940 

Κάρτα της Πέγκυς Αραβαντινού
(επιστημονική συνεργάτιδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)