Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 13 Οκτωβρίου 2020, 18.30, με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, 18.30
με τηλεδιάσκεψη

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

2. Εξέταση αίτηση κας Φούντα Αθηνάς, Κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, για αύξηση των ωρών εργασίας της στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Δούκα Θεοδώρα)

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Δωρίδος (άρθ. 70 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα). (Εισηγητής: Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ασημάκης Αθανάσιος)

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ανταποδοτικών και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (άρθ. 70 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα). (Εισηγητής: Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ασημάκης Αθανάσιος)