Μαθήματα Φωτογραφίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Κίρρας», κάθε Παρασκευή, 18.00

Μαθήματα Φωτογραφίας
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Κίρρας»

κάθε Παρασκευή, 18.00