Διάσχιση κορυφογραμμής στη Γκιώνα, με τον ΕΟΣ Άμφισσας, 10 – 11 Οκτωβρίου 2020

Διάσχιση κορυφογραμμής στη Γκιώνα

με τον ΕΟΣ Άμφισσας

Σάββατο 10 – Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020
αναχώρηση: Σάββατο, 16.00, από τον Σύλλογο
διανυκτέρευση στον Μακρυλάκκο με σκηνές
πληροφορίες: τηλ. 6984282111, 6934375044