Παρασκευή στην Αγορά της Άμφισσας, Μεγάλες Εκπτώσεις – Εκπληκτικές Προσφορές, 2 Οκτωβρίου 2020