«Προσέγγιση στο λαϊκό παραμύθι και την τέχνη της αφήγησης», σεμινάριο με τη Λίλη Λαμπρέλλη, 1 Οκτωβρίου 2016, 10.30 – 13.30, «Ο Μίτος της Αριάδνης», Γαλαξείδι

Προσέγγιση στο λαϊκό παραμύθι και την τέχνη της αφήγησης

σεμινάριο με τη Λίλη Λαμπρέλλη

1 Οκτωβρίου 2016, Σάββατο, 10.30 – 13.30
«Ο Μίτος της Αριάδνης», Γαλαξείδι

2