Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό η χρήση του ακινήτου του πρώην «Mostra» στην Ιτέα

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό η χρήση του ακινήτου του πρώην «Mostra» στην Ιτέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» που εδρεύει στην Ιτέα της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την παραχώρηση της χρήσης έναντι ανταλλάγματος του κτίσματος με εγκαταστάσεις 221,57τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο έκτασης 710,54τ.μ., για την εκμετάλλευση επιχείρησης εστιατορίου ή καφέ ή αναψυκτηρίου ή κέντρου διασκέδασης ή μπαρ, που ευρίσκονται στη θέση έναντι της συμβολής των οδών 28ης Οκτωβρίου με Λεωφόρο Ηρώων, εντός της ζώνης λιμένα Ιτέας, όπως περιγράφονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο από Αύγουστο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα των Συνεργαζόμενων Μηχανικών: «Παπανδρέου Ειρήνη – Κασούτσα Παρασκευή».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας κατά νόμο τριμελούς επιτροπής στην Ιτέα στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας (αίθουσα συνεδριάσεων Λιμενικής Επιτροπής) στις 14 του μηνός Οκτωβρίου, 2020 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού και είναι αναρτημένη στην ιστοστοσελίδα μας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΟΔΛΟΡ0Θ-8Ψ7, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών (08:30π.μ-14.00μ.μ.) από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας (τηλ. 2265032279, 6973051216).

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

Αναγνωστάκου Σοφία