Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 22 Σεπτεμβρίου 2020, 17.30, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, 17.30
Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας