Έξι ερωτήσεις για τη λογοθεραπεία

Έξι ερωτήσεις για τη λογοθεραπεία

1. Τι είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με διαταραχές  λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

2. Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε ένα λογοθεραπευτή;

Τα θέματα λόγου και ομιλίας  συχνά προβληματίζουν τους γονείς. Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός ο οποίος θα αξιολογήσει το κάθε παιδί, με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα και θα ενημερώσει για την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που απαιτείται.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως  οι δυσκολίες στον λόγο και στην ομιλία, μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά σε συναισθηματικό  και μαθησιακό επίπεδο.

3. Γιατί είναι αναγκαία η έγκαιρη λογοθεραπευτική παρέμβαση;

Τα παιδιά από το πρώτο έτος της ζωής τους ξεκινούν να επικοινωνούν με τους γύρω τους, για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Σταδιακά  επικοινωνούν και με τους συνομηλίκους τους για να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν στο παιχνίδι και να πάρουν ευχαρίστηση μέσα από αυτό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου τα παιδιά καθυστερούν να μιλήσουν ή αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους οικείους του περιβάλλοντός τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση και πιθανότατα και παρέμβαση, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες  τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, π.χ. την ομαλή τους ένταξη στο σχολικό πλαίσιο.

4. Πώς λειτουργεί η λογοθεραπεία και ποιος ο ρόλος των γονέων;

Ο λογοθεραπευτής καλείται να βρει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες  του παιδιού. Οι γονείς  παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού, μέσω της συνεργασίας τους με τον θεραπευτή  και τον χρόνο που διαθέτουν για να γενικεύσει το παιδί αυτά που έχει μάθει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

5. Οι συνεδρίες λογοθεραπείας είναι ομαδικές ή ατομικές;

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας είναι ατομικές, διότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης και το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι εξατομικευμένο. Οι ομαδικές  συνεδρίες  είναι απαραίτητες  σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν  την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, κυρίως σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές  ή νοητική υστέρηση.

6. Μπορεί μία διαταραχή στον λόγο και στην ομιλία του παιδιού μου να επηρεάσει τη σχολική του επίδοση;

Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους σε επίπεδο λόγου και ομιλίας πριν φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, διότι οι δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς  μπορεί να τα δυσκολέψουν κατά τη  μαθησιακή διαδικασία, π.χ. συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δυσκολία στην κατανόηση ασκήσεων και κειμένων, απομνημόνευση των μαθημάτων, δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση.

Αλεξάνδρα Γεωργά
Λογοθεραπεύτρια, απόφοιτη ΑΤΕΙ Πατρών