Ανοιχτή συγκέντρωση του ΚΚΕ για το Αιγαίο, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 19.30, Πλατεία Λαού, Άμφισσα

Ανοιχτή συγκέντρωση του ΚΚΕ για το Αιγαίο

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, 19.30
Πλατεία Λαού, Άμφισσα