Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 31 Αυγούστου 2020, 19.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, 19.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 760.000,00€ για κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Δελφών, έτους 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

4. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, ΚΔΑΠ Δήμου Δελφών, έτους 2020- 2021. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

5. Επί αιτήσεως κ. Ηλία Τρίγκα για απότμηση-υποβιβασμό κρασπέδου και στάθμης πεζοδρομίου καθώς και μεταφορά Δημοτικού στύλου φωτισμού επί της Λεωφόρου Σαλώνων αριθ. 17 στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής; κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).